دسته: موتور سیکلت اسکوتر

۰

رکورد طولانی ترین تک چرخ با موتورسیکلت اسکوتر

رکورد طولانی ترین تک چرخ با موتورسیکلت اسکوتر را یک موتورسوار ژاپنی با موتورسیکلت اسکوتر ۱۲۵ سی سی در جهان تغییر داد. این موتورسوار توانست با این اسکوتر مسافتی در حدود ۵۰۰ کیلومتر را...