دسته: موتور سیکلت کراس

۰

بروزرسانی موتوکراس ؛ موتورسیکلت مسابقه ای ۲۰۱۸

در کنار حجم وسیعی از بروز رسانی های موتورسیکلت که در سال ۲۰۱۸ صورت می گیرد. موتورکراس های ورزشی نیز در ۸ مدل مختلف با نمونه های دو و چهار زمانه عرضه خواهند شد....