دسته: مسابقات داخل کشور

۰

پارگی فَنس، دردسر مسابقات موتورسواری قم!

پارگی فَنس، دردسر مسابقات قم! مسئول روابط عمومی هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان قم گفت: پارگی فنس توسط برخی تماشگرها باعث با وجود آمدن حوادث اخیر مسابقات موتورسواری در ورزشگاه یادگار امام قم شد. متأسفانه...